Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
91 người đã bình chọn
1834 người đang online
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 287/BC-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Trích yếu Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°