Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
564/UBND-TP 16/03/2021 vv cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở
16/03/2021 c564 tài liệu tuyên truyền
27/TB-UBND 15/03/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Vi Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện 2 tháng đầu năm 2021
14/TB-HĐXT 12/03/2021 Thông báo kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thường Xuân
14/TB-HĐXT 12/03/2021 Kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thường Xuân
25/TB-UBND 09/03/2021 Kết luận của đồng chí Nguyễn Thành Lương, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát triển bền vững cây Quế Ngọc huyện Thường Xuân giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025”
22/TB-UBND 03/03/2021 Về việc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã trên địa bàn huyện Thường Xuân
394/UBND-TP 25/02/2021 V/v tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
44/KH-UBND 25/02/2021 Kế hoạch ưng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật
05/TB-HĐXT 19/02/2021 Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1) viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2020
11/TB-HĐXT 19/02/2021 Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thường Xuân
304/QĐ-UBND 19/02/2021 Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện
06/TB-HĐXT 19/02/2021 Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thường Xuân
QHPT1 12/01/2021 Bản đồ KHSDĐ 2021 huyện Thường Xuân
QHPT2 12/01/2021 Bản đồ QHSDĐ 2021-2030 huyện Thường Xuân
1 2 3 4 5 6    
°