Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
223 người đã bình chọn
486 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
72/TB-UBND 10/04/2024 Thu hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức UBND huyện Thường Xuân
1302/QĐ-UBND 03/04/2024 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Thường Xuân.
527/QĐ-UBND 28/03/2024 Công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Thường Xuân
7/TB-HĐXT 14/03/2024 Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức
38/TB-UBND 06/03/2024 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Nhà máy chế biến nông sản Luận Thành
673/UBND-LĐ 06/03/2024 Chấn chỉnh tuyển lao động đi làm việc thời vụ ngành nông nghiệp tại Hàn Quốc (visa E8)
675/UBND-VHTT 06/03/2024 V/v thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chất lượng hoạt động truyền thanh
367/QĐ-UBND 06/03/2024 Hỗ trợ kinh phí mai táng cho thân nhân của 02 đối tượng bảo trợ xã hội của xã Xuân Lẹ
368/QĐ-UBND 06/03/2024 Hỗ trợ kinh phí mai táng cho ông (bà): Trịnh Thị Chính (Hàn), xã Xuân Cao
366/QĐ-UBND 06/03/2024 Hỗ trợ kinh phí mai táng cho ông (bà): Hà Thị Hảo, Minh Quang, xã Lương Sơn
364/QĐ-UBND 06/03/2024 Quyết định thu hồi kinh phí còn dư hết nhiệm vụ chi tại đơn vị về NS huyện năm 2023
363/QĐ-UBND 06/03/2024 Phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát và các chi phí chuẩn bị đầu tư công trình: Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án “Xây dựng mới trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Yên Nhân, huyện Thường Xuân”.
674/UBND-TCKH 06/03/2024 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2024 của UBND tỉnh.
362/QĐ-UBND 06/03/2024 quyết định chỉ định thầu TV KHSD đất 2024
669/UBND-TNMT 06/03/2024 xin ra hạn nộp HS KHSD đất 2024
1 2 3 4 5 6    
°