Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
98/QĐ-UBND 13/01/2020 v/v ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020
101/TB-UBND 24/12/2019 Thông báo lịch nghỉ tết Dương lịch năm 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý
2990/QĐ-UBND 20/12/2019 Về việc Công bố công khai kế hoạch đầu tư công huyện Thường Xuân năm 2020
2989/QĐ-UBND 20/12/2019 Về việc công bố công khai số liệu dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương huyện Thường Xuân năm 2020
2998/QĐ-UBND 20/12/2019 Về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước năm 2020
2999/QĐ-UBND 20/12/2019 Về việc điều chỉnh quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020
100/TB-UBND 19/12/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
2986/QĐ-UBND 19/12/2019 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công huyện Thường Xuân năm 2020
2985/QĐ-UBND 19/12/2019 Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020 của huyện Thường Xuân
103/GM-HĐND 10/12/2019 Giấy triệu tập kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện Thường Xuân khóa XX
211/TTr-UBND 09/12/2019 v/v đề nghị phê chuẩn kế hoạch đầu tư công huyện Thường Xuân năm 2020
184/BC-CCTHADS 04/12/2019 Kết quả thi hành án dân sự năm 2019; Phương hướng công tác nhiệm vụ năm 2020
353/BC-UBND 04/12/2019 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu NSNN, chi NSĐP năm 2019
126/BC-TATX 03/12/2019 Báo cáo công tác xét xử - thi hành án hình sự năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ năm 2020
207/TTr-UBND 02/12/2019 v/v Phê chuẩn bổ sung kế hoạch đầu tư công huyện Thường Xuân giai đoạn 2018-2020
1 2 3 4 5 6    
°