Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
189 người đã bình chọn
16 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
22/TB-HĐ 08/03/2023 THÔNG BÁO CỦA CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HỒNG ĐỨC VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ XE Ô TÔ TOYOTA COROLA ALTIS BIỂN KIỂM SOÁT 36B-1110
64/GM-UBND 08/03/2023 Tham dự tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện
61/GM-UBND 08/03/2023 GIẤY MỜI Hội nghị về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023
32/TB-UBND 28/02/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, tài sản công (xe ô tô) của UBND huyện Thường Xuân
19/TB-UBND 17/02/2023 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý của UBND huyện Thường Xuân
21/KH-UBND 02/02/2023 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
169/UBND-VP 30/01/2023 triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022
11/KH-UBND 21/01/2023 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
2023 01/01/2023
170/NQ-CP 31/12/2022 Nghị quyết của Chính phủ Ban hành Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
214/TB-UBND 28/12/2022 Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2023
738/HĐND-TT 19/12/2022 Về việc Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 của đại biểu HĐND tỉnh, khóa XVIII (Kính nhờ văn thư các huyện, thị xã, thành phố gửi đến Thường trực HĐND cấp huyện)
61-TB/VPHU 19/12/2022 Thông báo Lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2023
196/TB-UBND 17/12/2022 Thông báo lịch tham gia tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy năm 2023.
294/KH-UBND 16/12/2022 Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Thường Xuân năm 2023
1 2 3 4 5 6    
°