Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
200 người đã bình chọn
54 người đang online

Hội nghị kiểm tra tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, y tế, xã hội, Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững

°