Công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Thường Xuân

Công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Thường Xuân (xem thông tin chi tiết tại đây)