Lễ giao nhận quân năm 2024

   Thực hiện Kế hoạch số 282 /KHHĐNVQS ngày 29/9/2023 của UBND huyện về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024; Công văn số 1389/UBND-KSTTHCNC ngày 29/01/2024 của Ủy Ban nhân dân tỉnh về việc mời dự Lễ giao nhận quân năm 2024. Sáng ngày 26/02/2024 huyện Thường Xuân đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024 tại sân vận động huyện. Tham dự  Lễ giao nhận quân năm 2024 có các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Lễ giao nhận quân năm 2024, đại diện các đơn vị giao nhận quân và đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện.

Năm 2024 huyện Thường Xuân được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 109 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, 96 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân đội, 13 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đợt giao, nhận quân lần này, 109 thanh niên huyện Thường Xuân, được giao cho các đơn vị gồm: Sư đoàn 324 Quân Khu 4, Trung đoàn 762 Bộ Chỉ huy Quân Sự tỉnh Thanh Hóa; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Thanh Hóa và Công An tỉnh Thanh Hóa.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ được ghi nhanh bởi phóng viên của Trung tâm VHTTTT&DL huyện Thường Xuân

Các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Lễ giao nhận quân

Trung tâm VHTTTT&DL huyện Thường Xuân