Huyện Thường Xuân, đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Nàng Han

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa