Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị bàn giải pháp phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy chế biến nông sản Luận Thành thuộc Công ty Cỗ phần Lan Anh TD

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa