Các đồng chí Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Thường Xuân thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện và Khu di tích thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Thường Xuân.

    Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 31/01/2024 của UBND huyện Thường Xuân về việc Kế hoạch tổ chức hoạt động dâng hương tất niên tại Khu di tích lịch sử Văn hóa Cửa Đặt; Khu lưu niệm thành lập chi bộ Đảng và Đền thờ Cô Ba - Thác Mạ năm 2024, sáng ngày 7/02/2024 Các đồng chí Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Thường Xuân cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo Công an huyện, các phòng, ban chuyên môn, khối đoàn thể đã đến thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện và Khu di tích thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Thường Xuân.