Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện họp phiên thường kỳ Quý IV năm 2023

Ngày 11/01/2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Thường Xuân tổ chức phiên họp thường kỳ báo cáo tổng kết hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2024

Đồng chí Cầm Bá Đứng, UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện phát biểu khai mạc hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Cầm Bá Đứng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện; ông Đỗ Hoài Nam, Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện; các đồng chí là trưởng các phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện. 

Ông Đỗ Hoài Nam, Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện báo cáo tổng kết hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2024

Năm 2023, Ban đại diện và Ban Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã thực hiện quyết liệt, linh hoạt các giải pháp đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn an toàn, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Tính đến ngày 31/12/2023, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 593.913 triệu đồng, tăng 67.113 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 12,7%. Tổng dư nợ đạt 593.697 triệu đồng, tăng 67.099 triệu đồng so với đầu năm (12,7%). Nợ xấu 879,8 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,148% tổng dư nợ, giảm 0,5 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó: Nợ quá hạn 420,8 triệu đồng, chiếm 0,071% tổng dư nợ, giảm 46,5 triệu đồng. Nợ khoanh 459 triệu đồng, chiếm 0,077% tổng dư nợ. Tổng số xã không có dư nợ quá hạn 6/16 xã chiếm 37,5% tổng số xã trên toàn huyện.

Từ nguồn vốn của Trung ương và vốn ngân sách địa phương đã đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho 9.983 đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác; trong đó số lao động được tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm là 402 lao động, hỗ trợ cho 205 người lao động đi làm việc ở nước ngoài, giúp cho hàng trăm HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn chi phí học tập, giúp xây dựng mới, nâng cấp cải tạo sửa chữa 5.018 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hàng ngàn hộ nghèo theo QĐ 167, QĐ 33, cho vay 11 hộ xây nhà và mua nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ và cho vay 03 hộ có đối tượng là người chấp hành xong án phạt tù.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các thành viên Ban đại diện đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, hạn chế trong công tác cho vay; đồng thời tập trung đề xuất các giải pháp khắc phục, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cầm Bá Đứng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đánh giá cao kết quả hoạt động tín dụng chính sách năm 2023 trên địa bàn huyện. Đồng chí yêu cầu năm 2024, Ban Đại diện Ngân hàng CSXH căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh hoạt động ủy thác và ủy nhiệm của Tổ TK&VV; tăng cường công tác phối hợp giữa Ngân hàng CSXH với các phòng, ban, ngành, Hội đoàn thể và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Phòng Kế hoạch tài chính tham mưu cho UBND huyện chuyển ủy thác địa phương sang Ngân hàng CSXH để hoàn thành sớm chỉ tiêu tỉnh giao, nâng cao chất lương kiểm tra của thành viên Ban đại diện, nên tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành; rà soát cho vay người chấp hành xong án phạt tù, cho vay đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg và Nghị định số 28/2022/NĐ-TTg của Chính phủ. Các hội đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH huyện để quản lý tốt nguồn vốn vay; tổ chức rà soát đối tượng, rà soát nhu cầu vay vốn, giám sát quá trình sử dụng vốn của người vay chủ động khắc phục tồn tại sai sót, xử lý các món vay nợ xấu và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ sở.

Ngân hàng CSXH huyện thường xuyên nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời những khó khăn phát sinh tại cơ sở, đồng thời báo cáo những vấn đề phát sinh, tham mưu kịp thời cho Ban đại diện HĐQT có biện pháp chỉ đạo tháo gỡ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao./.