Điều chỉnh, thay đổi, bổ sung hồ sơ pháp lý gửi cấp thẩm quyền đề nghị thẩm tra, công hoàn thành chỉ tiêu chuyển đổi số cấp xã năm 2022

Xem thông tin chi tiết tại đây