Kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện năm 2023 (Báo cáo Đoàn Công tác số 2 - BCĐ CĐS tỉnh theo kh226 ngày 15.9.2023)

Xem thông tin chi tiết tại đây