Lễ Khởi công xây dựng nhà máy giày tại thôn Thống Nhất 3 xã Xuân Dương Huyện Thường Xuân

Xem thông tin chi tiết trong video

Trung tâm VHTTTT&DL huyện Thường Xuân