Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2023

Ngày 14/7/2023, Ban chỉ đạo 138 huyện Thường Xuân - Ban chỉ đạo ANTT thị trấn Thường Xuân tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2023.