Kết quả 6 tháng đầu năm 2022 triển khai nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn huyện Thường Xuân

Xem thông tin chi tiết tại đây