Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Ban QLDA huyện Thường Xuân

Xem thông tin chi tiết tại đây