Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Xuân

        Ngày 16/11/2022, đồng chí Nguyễn Thành Lương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức huyện đã ký Thông báo số 09/TB-HĐXT về việc thông báo Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Xuân.

Xem thông tin chi tiết tại đây