Thông tin các ca bệnh nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Xuân (tính đến 17h ngày 20/02/2022)

           Danh sách các ca bệnh nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Xuân tính đến 17h ngày 20/02/2022 do Trung tâm Y tế huyện tổng hợp

           Xem danh sách chi tiết tại đây