Thông tin các ca bệnh nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Xuân (tính đến 17h ngày 19/02/2022)

            Danh sách các ca bệnh nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Xuân tính đến 17h ngày 16/02/2022 do Trung tâm Y tế huyện tổng hợp

           Xem danh sách chi tiết tại đây