Thông tin các ca bệnh nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Xuân (tính đến 22h ngày 12/02/2022)

       Danh sách các ca bệnh nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Xuân tính đến 22h ngày 12/02/2022 do Trung tâm Y tế huyện tổng hợp

       Xem danh sách chi tiết tại đây