Thông tin các ca bệnh nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Xuân (tính đến 20h ngày 10/02/2022)

        Danh sách các ca bệnh nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Xuân tính đến 20h ngày 10/02/2022 do Trung tâm Y tế huyện tổng hợp

        Xem danh sách chi tiết tại đây