Hội nghị tổng kết hoạt động CTPH số 01 (vay vốn Ngân hàng AgriBank) năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021

   Thực hiện chương trình công tác năm 2021. UBND huyện Thường Xuân, Ban chỉ đạo Chương trình phối hợp số 01/CTPT-NHNN-HND-HPN về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ (CTPH 01) của huyện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

   Tham dự hội nghị có Đại diện BCĐ CTPH số 01 của tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; Thành viên BCĐ CTPH 01 của huyện (Theo Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của Chủ tịch UBND huyện), Toàn thể Cán bộ Hội Nông dân huyện, Hội LH Phụ nữ huyện; Lãnh đạo và cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện; Thường trực HĐ TĐKT huyện dự và công bố quyết định khen thưởng; Đồng chí Bí thư Đảng ủy; Trưởng BCĐ CTPH; Chủ tịch Hội Nông dân, Hội LH Phụ nữ; Tổ trưởng các Tổ vay vốn điển hình năm 2020 của các xã, thị trấn; Đại diện các Tổ vay vốn được khen thưởng (HND thôn Thành Lợp, HPN thôn Thành Lợi xã Tân Thành; HND thông Chiềng, xã Yên Nhân; HND thôn Lương Thịnh, xã Lương Sơn; HPN thôn Quẻ, xã Xuân Lộc; HPN thôn Chinh, xã Xuân Chinh);

Xem video Hội nghị tại đây