Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Thường Xuân năm 2020

   Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo triệu tập thí sinh đuợc xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây