Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) viên chức ngành giáo dục huyện Thường Xuân năm 2020

   Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2020 thông báo kết quả vòng 1 (vòng xét hồ sơ) và danh sách các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2, cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây