Tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Thường Xuân năm 2020

   Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2020 thông báo danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Thường Xuân năm 2020 như sau:

Xem chi tiết tại đây