Hội nghị gặp mặt các thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non năm 2020

   Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Thường Xuân năm học 2020, tổ chức Hội nghị gặp mặt các thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non năm 2020 để triển khai một số nội dung liên quan đến công tác xét tuyển giáo viên tiểu học, mầm non năm 2020. 

Xem nội dung chi tiết tại đây