Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 15 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND HUYỆN

(từ ngày 8/4/2024 đến ngày 12/4/2024)

   

Thời gian

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

Ngày 8/4/2024

Các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện làm việc tại cơ quan

 - Chủ tịch UBND huyện dự HN Sở Nông nghiệp.

- Các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện tham dự HN công tác Quy hoạch ở Huyện ủy

Thứ ba

Ngày 9/4/2024

Các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện làm việc tại cơ quan

 Các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện làm việc tại cơ quan

Thứ tư

Ngày 10/4/2024

- Chủ tịch UBND huyện đi thăm chúc tết truyền thống Lào tại huyện Sầm Tớ

- Chủ tịch UBND huyện đi thăm chúc tết truyền thống Lào tại huyện Sầm Tớ

Thứ năm

Ngày 11/4/2024

- Chủ tịch UBND huyện đi thăm chúc tết truyền thống Lào tại huyện Sầm Tớ

- Chủ tịch UBND huyện đi thăm chúc tết truyền thống Lào tại huyện Sầm Tớ

Thứ sáu

Ngày 12/4/2024

- Các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị Sơ kết Quý 1 và giao ban với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn/

- Các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện làm việc tại cơ quan