Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

100%

Lịch công tác
Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2, ngày 11/5/2020 Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện - Các đ/c lãnh đạo UBND huyện làm việc tại cơ quan

- Đ/c Cầm Bá Xuân chủ trì hội nghị họp bàn giải pháp vốn cho các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thị trấn

Thứ ba, ngày 12/5/2020 Các đ/c lãnh đạo UBND huyện chủ trì HN thường kỳ tháng 5/2020 Các đ/c lãnh đạo UBND huyện làm việc tại cơ quan
Thứ tư, ngày 13/5/2020 Các đ/c lãnh đạo UBND huyện làm việc tại cơ quan Các đ/c lãnh đạo UBND huyện làm việc tại cơ quan
Thứ năm, ngày 14/5/2020 Các đ/c lãnh đạo UBND huyện họp BTV Huyện ủy Các đ/c lãnh đạo UBND huyện họp BTV Huyện ủy
Thứ sáu, ngày 15/5/2020 Các đ/c lãnh đạo UBND huyện họp BTV Huyện ủy Các đ/c lãnh đạo UBND huyện họp BTV Huyện ủy

 

Các đ/c lãnh đạo UBND huyện chủ trì HN thường kỳ tháng 5/2020 Các đ/c lãnh đạo UBND huyện làm việc tại cơ quan
Thứ tư, ngày 13/5/2020 Các đ/c lãnh đạo UBND huyện làm việc tại cơ quan Các đ/c lãnh đạo UBND huyện làm việc tại cơ quan
Thứ năm, ngày 14/5/2020 Các đ/c lãnh đạo UBND huyện họp BTV Huyện ủy Các đ/c lãnh đạo UBND huyện họp BTV Huyện ủy
Thứ sáu, ngày 15/5/2020 Các đ/c lãnh đạo UBND huyện họp BTV Huyện ủy Các đ/c lãnh đạo UBND huyện họp BTV Huyện ủy

°