Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
200 người đã bình chọn
221 người đang online

UBMTTQ Việt Nam huyện Thường Xuân tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023.

UBMTTQ Việt Nam huyện Thường Xuân tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023.

°