Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 604/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/04/2022
Trích yếu Về việc hỗ trợ tiền mai táng phí đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Quyết định số 130/CP - 111/HĐBT
Cơ quan ban hành UBND huyện Thường Xuân
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm 604_QĐ-UBND
°