Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 25/TB-UBND
Ngày ban hành 09/03/2021
Trích yếu Kết luận của đồng chí Nguyễn Thành Lương, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát triển bền vững cây Quế Ngọc huyện Thường Xuân giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025”
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Loại văn bản Thông báo kết luận
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°