Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 44/KH-UBND
Ngày ban hành 25/02/2021
Trích yếu Kế hoạch ưng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Loại văn bản Kết luận
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°