Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 05/TB-HĐXT
Ngày ban hành 19/02/2021
Trích yếu Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1) viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2020
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Loại văn bản thông báo
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°