Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 105/TB-UBND
Ngày ban hành 05/11/2020
Trích yếu Tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thường Xuân
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°