Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 95/TB-UBND
Ngày ban hành 15/10/2020
Trích yếu Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết 9 tháng đấu năm và giao ban với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°