Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 37/KH-UBND
Ngày ban hành 19/02/2020
Trích yếu Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện Thường Xuân năm 2020
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°