Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 02/HĐPBHPBGDPL-PBGDPL
Ngày ban hành 14/02/2020
Trích yếu V/V hướng dẫn thực hiện công tác trọng tâm phổ biến, giáp dục pháp luật quý I/2020 trên địa bàn huyện Thường Xuân
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện
Lĩnh vực Hành chính
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°