Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 21/PA-UBND
Ngày ban hành 05/02/2020
Trích yếu Phương án tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tào tạo năm 2020
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện
Lĩnh vực Hành chính
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°