Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 11/TB-UBND
Ngày ban hành 05/02/2020
Trích yếu vv tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2020
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện
Lĩnh vực Hành chính
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°