Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 98/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/01/2020
Trích yếu v/v ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°