Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2999/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/12/2019
Trích yếu Về việc điều chỉnh quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°