Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2998/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/12/2019
Trích yếu Về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước năm 2020
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°