Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 103/GM-HĐND
Ngày ban hành 10/12/2019
Trích yếu Giấy triệu tập kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện Thường Xuân khóa XX
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°