Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 213/BC-UBND
Ngày ban hành 09/08/2019
Trích yếu vv sơ kết sản xuất vụ Thu mùa , đánh giá kết quả sản xuất trồng trọt năm 2019 và kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2020
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°