Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 33/BC-BCĐ
Ngày ban hành 23/08/2019
Trích yếu V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°