Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
200 người đã bình chọn
1142 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
160/TB-UBND 22/08/2023 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
2419/UBND-KTHT 17/08/2023 V/v tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023 và đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm học mới 2023-2024.
154/TB-UBND 16/08/2023 Công bố, công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thường Xuân
2376/UBND-VP 14/08/2023 V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng, nguồn gốc xuất xứ dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền.
2375/UBND-TNMT 14/08/2023 V/v miễn, giảm tiền sử dụng đất
239/KH-UBND 11/08/2023 Triển khai thực hiện dự án 2: Đa dang hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022, 2023
238/KH-UBND 11/08/2023 Triển khai thực hiện tiểu dự án 1, dự án 3: Hỗ trợ PTSX trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình MTQG GNBV năm 2023
2366/UBND-NN 11/08/2023 V/v triển khai Nghị quyết 398/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 về phân bổ vốn sự nghiệp năm 2023 Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025 (đợt 2).
1774/QĐ-UBND 11/08/2023 Thành lập Tổ giúp việc Hội đồng GPMB cầu Tổ Rồng
2766/QĐ-UBND 02/08/2023 Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Thường Xuân.
147/TB-UBND 02/08/2023 Thu hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức UBND huyện Thường Xuân
183/GM-UBND 31/07/2023 GIẤY MỜI Tham dự kiểm tra việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
180/GM-UBND 30/07/2023 GIẤY MỜI Phiên họp thường kỳ Quý II năm 2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thường Xuân
10/UBND 19/06/2023 Lời kêu gọi toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID
145/GM-UBND 19/06/2023 GIẤY MỜI Tham dự lớp tập huấn triển khai công tác cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện, tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện cho cán bộ cấp huyện, cán bộ cấp xã.
1 2 3 4 5 6    
°