Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
33/TB-UBND 01/04/2020 vv tạm dừng tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện
11/CT-UBND 31/03/2020 vv cách ly toàn tỉnh không để dịch bệnh Covid-19 lây lan ra cộng đồng
641/QĐ-UBND 25/03/2020 vv kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Thường Xuân
442/UBND-VHTT 20/03/2020 vv tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
421/UBND-YT 19/03/2020 vv thực hiện công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa
603/QĐ-UBND 19/03/2020 vv thành lập tổ giám sát dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra
13/TTr-PTP 12/03/2020 Tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2020 (tập 1)
13/TTr-PTP 12/03/2020 Tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2020 (tập 2)
13/TTr-PTP 12/03/2020 Tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2020 (tập 3)
13/TTr-PTP 12/03/2020 Tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2020 (tập 4)
37/KH-UBND 19/02/2020 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện Thường Xuân năm 2020
02/HĐPBHPBGDPL-PBGDPL 14/02/2020 V/V hướng dẫn thực hiện công tác trọng tâm phổ biến, giáp dục pháp luật quý I/2020 trên địa bàn huyện Thường Xuân
97/UBND-TNMT 06/02/2020 v/v tuyển dụng công nhân làm việc tại Công ty TNHH may H&H Vina Green tại Thị trấn Thường Xuân
11/TB-UBND 05/02/2020 vv tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2020
21/PA-UBND 05/02/2020 Phương án tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tào tạo năm 2020
1 2 3 4 5 6    
°