Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
19/TB-HĐXT 22/11/2022 Thông báo Kết quả phỏng vấn, sát hạch xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân
9/UBND 16/11/2022 Thông báo danh mục tài liệu ôn tập
2226/QĐ-UBND 16/11/2022 Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức Vòng 2
11/TB-HĐXT 08/11/2022 Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Ban QLDA huyện Thường Xuân
08/QĐ-HĐXT 04/11/2022 Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn xét tuyển viên chức Ban QLDA huyện Thường Xuân
206/QĐ-BQLDA 03/11/2022 Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Ban QLDA huyện Thường Xuân
191/TB-UBND 31/10/2022 Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
2877/UBND-TCKH 28/10/2022 V/v rà soát, thống kê các công trình/dự án có sử dụng rừng và đất lâm nghiệp
2876/UBND-TCKH 28/10/2022 V/v báo cáo tình hinhfthuwcj hiện Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2022 và đề xuất nhu cầu sử dụng vốn đầu tư năm 2023
2880/UBND-TCKH 28/10/2022 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 29/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững
2879/UBND-TCKH 28/10/2022 Về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo Công văn của UBND tỉnh về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc tỉnh quản lý
197/GM-UBND 25/10/2022 GIẤY MỜI Tham dự Hội nghị Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ văn hóa, thể thao và Du lịch huyện Thường Xuân năm 2022
187/TB-UBND 24/10/2022 THÔNG BÁO Tổ chức Hội nghị thẩm định giá đất cụ thể huyện Thường Xuân
195/GM-UBND 24/10/2022 GIẤY MỜI Hội nghị tiến độ đầu tư dự án Nông trại Golden Cow tại xã Lương Sơn
2816/UBND-VHTT 24/10/2022 V/v tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường và tuyên truyền trực quan chào mừng tuần lễ văn hóa, thể thao và Du lịch huyện Thường Xuân năm 2022
1 2 3 4 5 6    
°