Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1821/UBND-TT 12/11/2019 v/v cập nhật cơ sở dữ liệu về khiếu nại, tố cáo
04/TB-BCĐ 23/10/2019 PHƯƠNG ÁN Chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Lương Sơn, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá
03/TB-BCĐ 23/10/2019 PHƯƠNG ÁN Chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Ngọc Phụng, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá
172/KH-UBND 01/10/2019 Kế hoạch lễ tôn vinh Doanh nhân và kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2019
214/BC-UBND 27/08/2019 Báo cáo rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội (VB lưu)
33/BC-BCĐ 23/08/2019 V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021, định hướng đến năm 2030
152/KH-UBND 12/08/2019 vv kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Thường Xuân năm 2020
211/BC-UBND 09/08/2019 vv báo cáo tình hình thiệt hại do hoàn lưu bão số 3
213/BC-UBND 09/08/2019 vv sơ kết sản xuất vụ Thu mùa , đánh giá kết quả sản xuất trồng trọt năm 2019 và kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2020
212/BC-UBND 08/08/2019 Sơ kết thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
209/BC-UBND 06/08/2019 bc209 Sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch "phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đế năm 2030 trên địa bàn huyện Thường Xuân
208/BC-UBND 05/08/2019 Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo giai đoạn 01/8/2018 đến 31/7/2019
1687/QĐ-UBND 02/08/2019 Về việc tạm ứng ngoài ngân sách năm 2019
203/BC-UBND 01/08/2019 Bc203 Báo cáo tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện năm 2019
205/BC-UBND 01/08/2019 Bc205 Báo cáo đánh giá thực hiện chương trình phát triển du lịch huyện Thường Xuân năm 2019, đề xuất triển khai các nhiệm vụ năm 2020
1 2 3 4 5 6    
°