Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
200 người đã bình chọn
2135 người đang online

100%

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương huyện Thường Xuân năm 2014. Xem chi tiết tại đây:

Phòng TC-KH
Phòng TC-KH

°