Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
203 người đã bình chọn
3442 người đang online

BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 huyện Thường Xuân (6 tháng đầu năm 2023)

Đăng ngày 23 - 06 - 2023
100%

<

Tin mới nhất

Điều chỉnh, thay đổi, bổ sung hồ sơ pháp lý gửi cấp thẩm quyền đề nghị thẩm tra, công hoàn thành...(07/11/2023 2:16 CH)

Đề xuất tham gia hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại địa phương năm 2023(31/10/2023 9:20 SA)

Kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện năm 2023 (Báo cáo Đoàn Công tác số 2...(05/10/2023 9:13 SA)

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế số - xã hội số; phát triển thương...(22/09/2023 3:44 CH)

Giao chuẩn bị nội dung, điều kiện làm việc với đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu...(21/09/2023 3:54 CH)

Tuyên truyền hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh(20/09/2023 12:49 CH)

Hội nghị công tác chuyển đổi số năm 2023(19/09/2023 3:50 CH)

Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa năm...(15/09/2023 12:45 CH)

Triển khai thực nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học...(11/09/2023 12:53 CH)

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và hưởng ứng tham gia các hoạt động, sự kiện “Ngày chuyển đổi...(25/08/2023 4:07 CH)

°