Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
200 người đã bình chọn
869 người đang online

HĐND xã Xuân Lộc tổ chức kỳ họp bất thường, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng ngày 28 - 06 - 2023
100%

        Vừa qua, Hội đồng nhân dân xã Xuân Lộc khóa 21, nhiệm kì 2021- 2026 tổ chức kì họp bất thường để giải quyết công việc phát sinh, đột xuất. Đồng chí Lương Văn Tám- Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện dự và chỉ đạo.

        Tại kì họp, Hội đồng nhân dân xã Xuân Lộc khóa 21, nhiệm kì 2021- 2026  đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó ban kinh tế xã hội và thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân xã Xuân Lộc khóa 21, nhiệm kì 2021- 2026 đối với ông Vi Văn Bình do chuyển công tác đến đơn vị mới; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc khóa 21, nhiệm kì 2021- 2026 đối với ông Cầm Bá Đức do chuyển công tác đến đơn vị mới. Đồng thời, tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu nhất trí bầu bổ sung chức vụ Phó Trưởng ban kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân xã Xuân Lộc khóa 21, nhiệm kì 2021- 2026 đối với bà Vi Thị Lân; bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc khóa 21, nhiệm kì 2021- 2026. Két quả, ông Cầm Bá Thuần - Phó bí thư Đảng ủy xã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc khóa 21, nhiệm kì 2021 - 2026.

        Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí đồng chí Lương Văn Tám - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh: Hội đồng nhân dân xã Xuân Lộc khóa 21, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết để kiện toàn các chức danh của Hội đồng nhân dân và UBND xã. Đối với các đồng chí vừa được Hội đồng nhân dân xã tín nhiệm bầu cử bổ sung, trên cương vị mới, cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy khả năng, trí tuệ cùng với tập thể Hội đồng nhân dân, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương mà nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

<

Tin mới nhất

Hội đồng Nhân dân Huyện Thường Xuân tổ chức thành công kỳ họp thứ 10, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026(19/07/2023 3:39 CH)

Kỳ họp thứ Bảy HĐND xã Ngọc Phụng, nhiệm kỳ 2021 – 2026(30/06/2023 11:21 CH)

HĐND xã Xuân Lộc tổ chức kỳ họp bất thường, nhiệm kỳ 2016 – 2021(28/06/2023 11:20 CH)

HĐND xã Bát Mọt tổ chức kỳ họp bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã(27/06/2023 11:17 CH)

HĐND xã Xuân Dương tổ chức kì họp thứ 7(24/06/2023 11:26 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, tại xã...(21/06/2023 10:53 SA)

Thường trực HĐND huyện giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn ngân sách tại các trường học trên địa...(05/06/2023 8:34 SA)

HĐND huyện Thường Xuân: Thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử...(01/06/2023 3:37 CH)

Kỳ họp thứ Chín (Kỳ họp chuyên đề) - HĐND huyện Thường Xuân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026(31/05/2023 3:02 CH)

HĐND huyện Giám sát việc thực hiện nghị quyết phân bổ ngân sách tại xã Xuân Cao(30/05/2023 3:58 CH)

°