Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
200 người đã bình chọn
915 người đang online

Hội đồng Nhân dân Huyện Thường Xuân tổ chức thành công kỳ họp thứ 10, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 19 - 07 - 2023
100%

    Ngày 18 tháng 7 năm 2023, Hội đồng Nhân dân huyện Thường Xuân khóa XXI, nhiệm kì 2021- 2026 đã tổ chức thành công kì họp thứ 10 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế Xã hội 6 tháng cuối năm 2023 và quyết định một số nội dung quan trọng khác.
    Đồng chí Cầm Bá Lâm- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện và đồng chí Lương Văn Tám- Ủy Viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đồng chủ trì kì họp.
    Tham dự kì họp có đồng chí Nguyễn Thành Lương- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Các đồng chí Thường trực UBND huyện; Các đồng chí Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện; Các ông, bà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện Nhiệm kỳ 2021 – 2026; Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Trung tâm Chính trị, các Đoàn thể cấp huyện; lãnh đạo các phòng, ban Chuyên môn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
        Kỳ họp đã nghe nội dung các báo cáo về tình hình thực hiện các mục tiêu Kinh tế Xã hội, Quốc phòng An ninh; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023; Thông báo của Mặt trận Tổ quốc huyện về mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc các cấp; các tờ trình của UBND huyện cùng các báo cáo của một số ngành, đơn vị liên quan, các báo cáo thẩm tra của các ban của HĐND huyện.
 
    6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà đã đoàn kết, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả quan trọng. Toàn huyện đã tích tụ 282 ha đất đai đạt 78,3% kế hoạch, trồng mới 5,45 ha cây ăn quả tập trung. Chăn nuôi phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Kết quả tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đạt 108% kế hoạch. Lâm nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, trồng được 845 ha rừng tập trung và hơn 120 nghìn cây phân tán các loại. Chương trình mỗi xã một sản phẩm được quan tâm chỉ đạo, Đến nay, có 8 sản phẩm được công nhận, xếp hạng sản phẩm OCOP và đang chỉ đạo để thực hiện 4 sản phẩm OCOP trong năm 2023. Sản xuất công nghiệp- xây dựng duy trì tăng trưởng cao. Toàn huyện có 1,208 cơ sở sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và doanh nghiệp thu hút hơn 3.500 lao động. Công tác lập, trình phê duyệt các quy hoạch được tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 51,3 tỷ đồng.
    Các hoạt động văn hoá, xã hội có nhiều khởi sắc. Trong 6 tháng đầu năm, có trên 142 nghìn lượt du khách đến với Thường Xuân, doanh thu ước đạt trên 11 tỷ đồng. An sinh xã hội được bảo đảm. Toàn huyện có 130 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; hơn 1.800 lao động được đào tạo nghề và tạo việc làm mới cho gần 1 nghìn lao động. Tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là 75.931 người, đạt 82% kế hoạch. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 100% và tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh đạt 100% theo quy định. Số hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn đạt tỷ lệ 98,8%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định.
    Cũng trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện có nhiều đổi mới, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện huyện chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giám sát thường xuyên và chuyên đề trên các lĩnh vực. Việc triển khai thực hiện chức năng giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện luôn theo đúng quy định của pháp luật. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiệm túc…
    Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, đi sâu phân tích, làm rõ thêm nội dung các báo cáo, tờ trình được thông qua. Theo đó các đại biểu đồng tình cao với các báo cáo đánh giá tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng An ninh của huyện cũng như các mục tiêu giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023. Bên cạnh đó cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà cử tri quan tâm, đề nghị UBND huyện và các ngành cần quan tâm giải quyết như: quan tâm đầu tư hệ thống điện chiếu sáng từ Thị Trấn đến đầu cầu Bái Thượng; có chính sách hỗ trợ cho học sinh bị cắt chế độ bán trú, chính sách hỗ trợ cho học sinh ở Bát Mọt; hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn Tú Ạc, xã Xuân Chinh; tăng cường công tác Giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh thiếu niên, tạo việc làm cho lao động nông thôn, hạn chế số lao động đi làm ăn xa gây ra nhiều hệ lụy.. Một số đại biểu cũng kiến nghị xem xét về những bất cập trong việc mở tài khoản khi thực hiện thủ tục vay vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện; công tác quản lý đất đai, tình trạng ô nhiễm môi trường… Đại diện các ngành, cơ quan chuyên môn giải trình một số nội dung thuộc lĩnh vực được giao phụ trách đối với ý kiến của các đại biểu.
    Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và các ý kiến thảo luận tại kì họp cũng như ý kiến của các cử tri được tổng hợp, đồng chí Nguyễn Thành Lương– Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, cởi mở của các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện huyện, nhiều ý kiến góp ý xác đáng, sát với tình hình thực tế của địa phương , phân tích, giải trình nhiều nội dung thuộc thẩm quyền và đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại nội dung các kiến nghị, đề xuất, đáp ứng được kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong huyện. Trên cơ sở những kết quả cũng như những tồn tại hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023; đồng chí Chủ tịch UBND huyện nêu một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới đó là: rà soát lại hệ thống chỉ tiêu nhiệm vụ sau 6 tháng; tập trung đi vào phân tích cụ thể từng nhiệm vụ, nhất là những chỉ tiêu đạt thấp; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, Công chức, Viên chức, nhất là người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại, né tránh trách nhiệm. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện các chương trình dự án, nhất là 3 chương trình mục tiêu Quốc gia hiện nay đang chậm tiến độ. Tiếp tục thu hút đầu tư vào địa bàn huyện.tăng cường các biện pháp quản lý tài nguyên khoáng sản, đất đai, lâm sản; tăng cường kỉ luật kỉ cương hành chính; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
    Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND huyện, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện, ý kiến tâm huyết, sâu sắc của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến tiếp thu, giải trình của UBND huyện và các ngành liên quan, Hội đồng nhân dân huyện đã biểu quyết, thống nhất thông qua 7 Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100%. Gồm: Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022. Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn từ ngân sách Trung ương phân bổ thực hiện chương trình trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Thường Xuân giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 (lần 2). Nghị quyết về việc phê chuẩn phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương thực hiện chương trình trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023. Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công huyện Thường Xuân năm 2023 (Lần 2). Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh giảm nguồn vốn đã giao trong kế hoạch vốn năm 2023 trên địa bàn huyện Thường Xuân. Nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kì họp Hội đồng nhân dân huyện trong 6 tháng đầu năm 2023; Nghị quyết đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021- 2025 và năm 2023.
        Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Cầm Bá Lâm – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân khẳng định: trong 6 tháng đầu năm 2023 việc Thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội có nhiều khó khăn, những kết quả đạt được là rất quan trọng. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu: Các cấp các ngành, địa phương cần tập trung cao nhất với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế để hoàn thành đạt và vượt 26/26 chỉ tiêu của năm 2023, bổ sung giải pháp cụ thể đối với các chỉ tiêu đang đạt thấp và khó hoàn thành. Tiếp tục triển khai thực hiện tích tụ tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nhân rộng các mô hình trong sản xuất; chỉ đạo hoàn thành công tác trồng rừng năm 2023, công tác quản lý bảo vệ rừng; quan tâm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các sản phẩm OCOP. Cùng với việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển và thu hút đầu tư vào lĩnh vực Du lịch, cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ các dự án; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng các hoạt động Văn hóa, Y tế, Giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới- việc tang và lễ hội, quan tâm đến công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, công tác giảm nghèo, giải quyết các chế độ chính sách, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tăng cường củng cố Quốc phòng An ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và nhân dân.
    Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện- Cầm Bá Lâm mong muốn các cấp, các ngành, các địa phương, từng đại biểu hội đồng nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, sớm cụ thể hóa đưa các nghị quyết đã được phê quyệt và thông qua tại kì họp sớm đi vào cuộc sống./.

<

Tin mới nhất

Hội đồng Nhân dân Huyện Thường Xuân tổ chức thành công kỳ họp thứ 10, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026(19/07/2023 3:39 CH)

Kỳ họp thứ Bảy HĐND xã Ngọc Phụng, nhiệm kỳ 2021 – 2026(30/06/2023 11:21 CH)

HĐND xã Xuân Lộc tổ chức kỳ họp bất thường, nhiệm kỳ 2016 – 2021(28/06/2023 11:20 CH)

HĐND xã Bát Mọt tổ chức kỳ họp bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã(27/06/2023 11:17 CH)

HĐND xã Xuân Dương tổ chức kì họp thứ 7(24/06/2023 11:26 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, tại xã...(21/06/2023 10:53 SA)

Thường trực HĐND huyện giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn ngân sách tại các trường học trên địa...(05/06/2023 8:34 SA)

HĐND huyện Thường Xuân: Thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử...(01/06/2023 3:37 CH)

Kỳ họp thứ Chín (Kỳ họp chuyên đề) - HĐND huyện Thường Xuân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026(31/05/2023 3:02 CH)

HĐND huyện Giám sát việc thực hiện nghị quyết phân bổ ngân sách tại xã Xuân Cao(30/05/2023 3:58 CH)

°