Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
200 người đã bình chọn
794 người đang online

Kỳ họp thứ Chín (Kỳ họp chuyên đề) - HĐND huyện Thường Xuân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 31 - 05 - 2023
100%

    HĐND huyện Thường Xuân: Thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

    Chiều ngày 30/5/2023, HĐND huyện Thường Xuân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kì họp thứ 9 (kì họp chuyên đề) để xem xét, cho ý kiến về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện. Đồng chí Cầm Bá Lâm- PBT TT HU, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Lương Văn Tám- UVBTV HU, PCT HĐND huyện chủ trì kì họp.

    Tham dự kì họp có đồng chí Nguyễn Thành Lương- PBT HU, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV HU, các đồng chí PCT UBND huyện; các ông bà đại biểu HĐND huyện nhiệm kì 2021- 2026; trưởng các phòng chuyên môn UBND huyện.

    Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe UBND huyện Thường Xuân trình bày Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023  của huyện. Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện thông qua Báo cáo Thẩm tra tờ trình đề nghị thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.

    Tại kì họp, đồng chí Nguyễn Thành Lương- PBT HU, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện để phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh và  phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng chí đề nghị Thường trực HĐND huyện nghiên cứu, xem xét để ban hành nghị quyết từ đó UBND huyện có cơ sở để trình UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023  của huyện sớm triển khai thực hiện.

    Trên cơ sở tờ trình của UBND huyện, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Lương, các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí thông qua dự thảo  Nghị quyết thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023  huyện Thường Xuân.

    Phát biểu bế mạc kỳ họp, Cầm Bá Lâm- PBT TT HU, CT HĐND huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm các đại biểu HĐND huyện và nhấn mạnh: Nghị quyết được thông qua lần này có ý nghĩa hết sức rất quan trọng, liên quan trực tiếp đối với sự  phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới. Sau kỳ họp này, đề nghị UBND huyện xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện nghị quyết có hiệu quả.

<

Tin mới nhất

Hội đồng Nhân dân Huyện Thường Xuân tổ chức thành công kỳ họp thứ 10, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026(19/07/2023 3:39 CH)

Kỳ họp thứ Bảy HĐND xã Ngọc Phụng, nhiệm kỳ 2021 – 2026(30/06/2023 11:21 CH)

HĐND xã Xuân Lộc tổ chức kỳ họp bất thường, nhiệm kỳ 2016 – 2021(28/06/2023 11:20 CH)

HĐND xã Bát Mọt tổ chức kỳ họp bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã(27/06/2023 11:17 CH)

HĐND xã Xuân Dương tổ chức kì họp thứ 7(24/06/2023 11:26 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, tại xã...(21/06/2023 10:53 SA)

Thường trực HĐND huyện giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn ngân sách tại các trường học trên địa...(05/06/2023 8:34 SA)

HĐND huyện Thường Xuân: Thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử...(01/06/2023 3:37 CH)

Kỳ họp thứ Chín (Kỳ họp chuyên đề) - HĐND huyện Thường Xuân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026(31/05/2023 3:02 CH)

HĐND huyện Giám sát việc thực hiện nghị quyết phân bổ ngân sách tại xã Xuân Cao(30/05/2023 3:58 CH)

°